Wydłużenie zawieszenia funkcjonowania przedszkola

Wydłużenie zawieszenia funkcjonowania przedszkola

Informacja dla Rodziców o wydłużeniu zawieszenia funkcjonowania przedszkola:

W dniach od 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r.
przedszkole będzie zamknięte.

(Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19).

Opieka zorganizowana jest wyłącznie dla dzieci:

  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • rodziców lub jednego z rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  • zatrudnionych w instytucji wykonującej zadania publiczne w związku ze zwalczaniem, zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. (Rozporządzenie dostępne na stronie internetowej Podkarpackiego Kuratorium Oświaty)

Praca z dziećmi będzie nadal prowadzona przez nauczycieli  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (praca zdalna).

Jadwiga Krokis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *