RAMOWY ROZKŁAD DNIA

630 – 800

Dziecięce zabawy dowolne. Praca indywidualna, wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.

800-830

Wprowadzenie w tematykę dnia. Zabawy dydaktyczne. Praca z książką.

Ćwiczenia poranne.

830-900

Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

Śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

900 – 1000 

Zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego, zaplanowane przez nauczycieli.

 1000-1120 

Swobodne zabawy dziecięce w sali lub w ogrodzie przedszkolnym (w zależności od warunków atmosferycznych), spacery, wycieczki piesze.

1120-1130 

Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i działań prozdrowotnych.

1130-1200 

Obiad – utrwalanie techniki samodzielnego jedzenia.

1200-1415

 

Zabawy relaksacyjne, czytanie bajek, zabawy badawcze, konstrukcyjne, dydaktyczne. Praca z książką. Pobyt w ogrodzie, spacery.

Przygotowanie do podwieczorku – praca dyżurnych.

Czynności higieniczne.

1415-1430 

Podwieczorek – wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się przy stole.

Organizacją żywienia w przedszkolu oraz utrzymaniem estetycznego wyglądu placówki i jej otoczenia zajmuje się nadzór administracyjno – obsługowy.