Jubileusz 40-lecia Przedszkola Samorządowego nr 2 w Brzozowie

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Brzozowie obchodziło w tym roku jubileusz 40 lecia istnienia. Uroczystość z tej okazji zainaugurowana została 13 czerwca mszą świętą w Bazylice Mniejszej w Brzozowie pod przewodnictwem
Ks. Prałata Franciszka Gocha przy koncelebrze Ks. Macieja Marszałka –  absolwenta naszej placówki.
W kościele wystąpiła również absolwentka Sabina Kułak, która swym głosem uświetniła oprawę muzyczną mszy świętej. W oprawę mszy włączyli się również nauczyciele i najmłodsi uczestnicy jubileuszu – przedszkolaki przygotowane pod okiem swoich opiekunów. Uroczysta msza święta odprawiona została w intencji pracowników, dzieci i rodziców placówki.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury.  Spotkanie jubileuszowe rozpoczęła  Jolanta Szarek obecny dyrektor placówki.
W swoim przemówieniu przywitała wszystkich przybyłych gości. W gronie zaproszonych gości znaleźli się: Przemysław Leń – Zastępca Burmistrza Brzozowa, Ks. Maciej Marszałek, Stefan Szarek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia, Józef Baran – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
w Brzozowie,  Monika Skocka – Wojtas – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie oraz  Ryszard Piecuch – Członek Zarządu Oddziału ZNP
w Brzozowie. Dyrektor Jolanta Szarek powitała ponadto przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji z którymi przedszkole utrzymuje ścisłą i długoletnią współpracę, w tym m.in.:  Martę Śmigiel – Dyrektora Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie, Agnieszkę Wójcik – Gdule p.o. Dyrektora Brzozowskiego Domu Kultury, Edwarda Mroziaka – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie, Katarzynę Lutecką – Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, Jolantę Leń – właściciela Centrum Medycznego „Dar – Med” w Brzozowie, Dorotę Schmidt – Kierownika Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie, Bogdana Dytko – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Krystynę Rymarz – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zofię Cwynar – Dyrektora  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie, Urszulę Barć – przedstawiciela brzozowskiego Nadleśnictwa, Elżbietę Szul – Kierownika Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Filii w Brzozowie, wszystkich  dyrektorów i kierowników gminnych jednostek i placówek oświatowych, przedstawicieli służb mundurowych oraz: absolwentów, rodziców, emerytowanych pracowników placówki, a w szczególności najmłodszych.

W imieniu Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego list gratulacyjny odczytał Przemysław Leń – Zastępca Burmistrza Brzozowa. Burmistrz w przekazanym liście gratulacyjnym złożył wyrazy uznania i gratulacje pod adresem Grona Pedagogicznego i Pracowników za codzienną pracę oraz zaangażowanie w realizację zadań edukacyjno – wychowawczych. Przekazał również upominki dla dzieci i placówki przedszkolnej.

Uroczystość jubileuszowa poprowadzona została przez nauczycieli: Annę Rzepkę oraz Elżbietę Mazur przy wsparciu Jadwigi Krokis – Zastępcy Dyrektora placówki. Dzieci prezentowały się na scenie w utworach wokalno – tanecznych i scenkach humorystycznych.

Nie zabrakło również wspomnień wychowanków przedszkola, którymi podzielili się m.in.: koncelebrant  uroczystej mszy świętej Ks. Maciej Marszałek oraz wokalistka Paulina Zubel.

W ramach uroczystości jubileuszowej  we wspólnym występie wokalnym z dziećmi z kółka wokalnego „Fruwające Anioły” wystąpili wychowankowie przedszkola – solistki: Sabina Kułak, Oliwia Mielcarek oraz Kamila Niewiadomska. Posiadane  umiejętności wokalno – instrumentalne zaprezentowały również Paulina Zubel oraz Oliwia Mielcarek wykonujące utwory wokalne przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego.

Ostatnim punktem programu były podziękowania dla byłych dyrektorów przedszkola w osobach: Janiny Zając, Małgorzaty Kobiałki, Zofii Lasek oraz Małgorzaty Żółkiewicz. Panie te z rąk dyrektora Jolanty Szarek otrzymały w dowód wdzięczności wiązanki kwiatów.

Małgorzata Żółkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *