Obudź we mnie artystę

„Każde dziecko jest artystą,
problem jest pozostać artystą
w miarę jak dorastasz”
Pablo Picasso

Aktywność plastyczna wywiera istotny wpływ na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. Podczas zajęć rozwija się nie tylko motoryka mała i rozwój sensoryczny, również szeroko pojęty rozwój poznawczy, emocjonalny oraz społeczny. Tworzenie daje dzieciom moc. Każdy ma potrzebę wyrażania siebie.
Gdy widzi efekt swoich działań czuje radość i satysfakcję. Działalność twórcza to jeden z najlepszych sposobów, by nauczyć dziecko skupienia uwagi i wytrwałości.

W grupie V „Wędrowniczki” w tym roku realizowany jest program „Obudź we mnie artystę”, który ma na celu pobudzanie ekspresji i wrażliwości plastycznej u dzieci, rozwój twórczej postawy, kreatywności. Program jest realizowany w ramach cotygodniowych zajęć plastycznych  oraz w ramach zajęć z kółka plastycznego. Dzięki aktywności plastycznej dzieci będą rozwijać samodzielność, pomysłowość, wzmacniać wiarę we własne siły
i możliwości. Poznają różne techniki plastyczne, będą doskonalić posługiwanie się różnymi materiałami plastycznymi. „Wędrowniczki” przez miesiąc wrzesień uczestniczyły już w 4 zajęciach: barwienie papieru farbą, malowanie z wykorzystaniem soli, drukowanie roślinami, zabawy sensoryczne z cieczą nienewtonowską. 

Pracując metodą swobodnej ekspresji dzieci wykorzystywały naturalną radość tworzenia, rozwijały wyobraźnię i miały możliwość indywidualnej artystycznej wypowiedzi.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć w fotogalerii.

Eliza Boroń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *