Prawa dziecka bajkowym okiem

Prawa dziecka bajkowym okiem

„Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić, stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta – spróbujcie dobrze zapamiętać!”

Wiek XX miał być stuleciem dziecka. Na początku tego wieku zaczęto myśleć o dziecku
jako odrębnej istocie, a o dzieciństwie, jak okresie, który rządzi się swoimi prawami.

W 1923 roku Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom uchwalił dokument zwany
Deklaracją Praw Dziecka. 
20 Listopada 1989 ONZ uchwalił Konwencję o Prawach dziecka.

Konwencja jest dokumentem w pewnym sensie rewolucyjnym bo po raz pierwszy zostały
w niej uwzględnione prawa i wolności osobiste dziecka takie jak np. prawo do prywatności, swobody wypowiedzi etc. Konwencja wprowadziła też mechanizm kontroli respektowania praw dziecka przez poszczególne państwa. Konwencja zakłada, że dzieci nie są w pełni dojrzałe i na tyle świadome, by same mogły o siebie zadbać, przez co należy im się szczególna opieka i ochrona. Najważniejszymi zasadami, którymi kierowali się twórcy Konwencji są : zasada kierowania się zawsze dobrem dziecka oraz zasada równości wobec prawa wszystkich dzieci niezależnie od pochodzenia, koloru skóry czy wyznania

Podstawowe założenia Konwencji to:

  • „dziecko jest samodzielnym podmiotem. Ze względu na swoją niedojrzałości psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej”,
  • „dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności, prywatności”,
  • „rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka”,
  • „państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach”.

Przedszkolna edukacja w zakresie praw dziecka jest przede wszystkim nie nauką o prawach,  ale nauką na rzecz praw dziecka. Zajęcia dotyczące praw dziecka wyposażają dzieci w takie umiejętności jak: słuchanie innych, współpraca, przestrzeganie zasad dobrej komunikacji, próby rozwiązywania problemów moralnych i konfliktów międzyosobowych, rozróżnianie dobra i zła, wyrażanie swoich przekonań. Umiejętności te pomogą w przyszłości dzieciom m. in. w analizowaniu otaczającego je świata, zrozumieniu, że prawa człowieka są sposobem na poprawę ich życia oraz życia innych ludzi.
Świadomość wagi praw innych wyrabia w dzieciach świadomość praw własnych.
     Przekazanie dzieciom ich praw powinno byś dla nich jasne i zrozumiałe. Wszelkie wątpliwości
i niejasności powinny być natychmiast wyjaśnione. Należy dzieciom w sposób łatwy uzmysłowić ich prawa, posługując się przy tym językiem codziennym, nie prawniczym.

    Panie z naszego przedszkola postanowiły w tym dniu zrobić przedszkolakom niespodziankę.
A mianowicie nagrały bajkę, w której one same wcieliły się w baśniowe postacie. Każda grupa
w ramach zajęć dydaktycznych mogła obejrzeć ich starania. 

Państwa również zapraszamy na bajkę pt. „Prawa dziecka bajkowym okiem”

Elżbieta Sroczyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *