Funkcjonowanie przedszkola w okresie od 29.03.2021r. do 11.04.2021r.

Funkcjonowanie przedszkola w okresie
od 29.03.2021r. do 11.04.2021r.

Drodzy Rodzice,

Przekazuję kilka informacji dotyczących funkcjonowania naszego przedszkola w okresie
od 29 marca do 11 kwietnia 2021r.

Od 29 marca do 11 kwietnia br. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  innych form wychowania przedszkolnego.

Do przedszkoli oraz innych placówek wychowania przedszkolnego mogą uczęszczać
w formie stacjonarnej:

– dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

– dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

– dzieci innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor przedszkola  na wniosek rodziców wyżej wymienionych dzieci organizuje zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, do których uczęszczają te dzieci.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
(Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

W związku z powyższym bardzo proszę rodziców dzieci, którzy spełniają powyższe kryteria
o wypełnionego wniosku (w załączeniu) i przesłanie drogą elektroniczną na adres przedszkolenr2brzozow@gmail.com   do 27 marca 2021r. (sobota).
Wydrukowany 
i podpisany wniosek proszę dostarczyć w poniedziałek 29 marca br. lub w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. Wniosek w formie papierowej będzie dostępny w sekretariacie przedszkola.

Dla pozostałych dzieci, które nie będą uczęszczać do przedszkola zostanie zorganizowanie nauczanie zdalne. O szczegółach poinformują Państwa wychowawcy.

WNIOSEK >>> DO POBRANIA <<<

                                                                      Dyrektor
Jolanta Szarek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *