Projekt „Przyjaźń”

Projekt „Przyjaźń”

W dniach 05-09.07.2021r. w najstarszych wakacyjnych grupach tj.: „Pszczółki”, „Wędrowniczki”,  „Muzykanci” został zrealizowany projekt „Przyjaźń”. Głównymi  celami tego projektu było:  kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci, uświadamianie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń, kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami, kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych. Dzieci odkrywały znaczenie przyjaźni, uczyły się nawiązywać nowe znajomości, szukały towarzyszy wspólnych zabaw. Poprzez pryzmat zabawy i czerpanej przyjemności postrzegały przyjaźń. Słuchały utworów literatury dziecięcej mówiącej o przyjaźni i relacjach rówieśniczych, bajek terapeutycznych, brały udział we wspólnych zabawach integracyjnych z chustą animacyjną, zabawach dydaktycznych, zabawach rozładowujących emocje, zabawach muzyczno-tanecznych, wykonywały upominki dla przyjaciela, tworzyły dekalog prawdziwego przyjaciela.

Janina Wrona

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *