Zajęcia z wykorzystaniem elementów Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona  w grupie „Motylki”

Zajęcia z wykorzystaniem elementów Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona w grupie „Motylki”

W grupie „Motylki” w miesiącu październiku podczas bloku tematycznego „Moje zmysły” wprowadzono kilka ćwiczeń gimnastyki mózgu autorstwa Paula Dennisona. Pierwszym ćwiczeniem był : „Kapturek myśliciela” polegający na masażu małżowin usznych. Ćwiczenie to wspomaga koordynację słuchowo – wzrokową, słuch i pamięć krótkoterminową. Kolejnym ćwiczeniem były „Ruchy naprzemienne”. Wykonuje się je przez naprzemienne podnoszenie kolana i dotykanie nim przeciwległego łokcia. Ćwiczenie to wspomaga koordynację ruchową u dzieci. Następnie dzieci rysowały w powietrzu „Leniwe ósemki”. Rozpoczynały według wzoru umieszczonego na tablicy – od środka i rysowały w stronę lewą do góry trzymając głowę prosto. Oczami podążały za leniwą ósemką. Ćwiczenie to wspomaga koordynację ręka – oko. Na zakończenie zajęć przedszkolaki piły wodę, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego oraz polepszenia pamięci. Zapoczątkowane w grupie ćwiczenia rozwijają ponadto motorykę, poprawiają pracę mózgu, niwelują stres i napięcia ciała. Są one pomocne również w pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami mowy, deficytami uwagi
i nadpobudliwymi ruchowo. Dodatkowo pozwalają na rozwój dziecięcej kreatywności i wyobraźni.

Małgorzata Żółkiewicz, Antonina Haduch

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *