Czyste powietrze wokół nas…

Czyste powietrze wokół nas…

Jednym z programów edukacyjnych realizowanych w naszym przedszkolu w bieżącym roku szkolnym, jest program „Czyste powietrze wokół nas.” Głównym celem programu jest wykształcenie u dzieci umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu, w tym dymu tytoniowego i uświadomienie dzieciom ich wpływu na otoczenie i zdrowie człowieka. W ostatnim tygodniu w programie udział wzięło 35 dzieci, w wieku 5,6 i 7 lat z dwóch najstarszych grup przedszkolnych – „Muzykanci” i „Jagódki”.

Dzieci pozyskiwały na zajęciach wiedzę mi.in. na temat szkodliwego wpływu palenia papierosów na zdrowie człowieka.

Poprzez organizowanie interesujących zajęć grupowych, wykształcona została u dzieci umiejętność rozpoznawania różnych źródeł dymu i uświadomienie dzieciom ich wpływu na otoczenie. Nie zabrakło również zajęć na temat pożarów i ich wpływu na przyrodę – tu dzieci w grupie „Jagódki” wysłuchały bajki „W Robaczkowie. Wielki pożar łąki.”

Podczas realizacji w/w programu przedszkolaki wzbogaciły swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów na podstawie ilustracji, plansz edukacyjnych, pogadanek, itp. W obydwu grupach przeprowadzone zostały także ćwiczenia oddechowe przy muzyce relaksacyjnej, gdzie dzieci wyobrażały sobie odczucia przyjemne wśród „kwiatów” i odczucia, które towarzyszyłyby dzieciom podczas kontaktu
z „dymem papierosowym”.

Dzieci zapoznały się także z postacią Smoka Dinusia, która towarzyszyła im podczas wszystkich zajęć.
W obydwu grupach odbyły się także zajęcia plastyczne, których zadaniem było wykonanie odznak wg podanego wzoru – ,,Nie pal przy mnie, proszę”.

W przebiegu wszystkich tych zajęć wykorzystywane były różne metody, których istotą było umożliwienie dzieciom zaangażowania się w jak największym stopniu w proces nabywania wiedzy i kształtowania umiejętności. W grupie „Jagódki” przeprowadzone zostały m.in. zajęcia z kodowania z Dinusiem – główną postacią programu.

Starszaki kodując drogę na specjalnej macie, pomagały Dinusiowi „trafić do rodzeństwa” w taki sposób, aby uniknąć dymu papierosowego lub pozbierać „paczki papierosów” i wyrzucić je do kosza. Wszystkie zadania, których podjęły się dzieci były ściśle związane z tematyką dymu papierosowego i jego szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. Po zajęciach na macie przedszkolaki rysowały na kartkach papieru pod tzw. dyktando: „Narysuj Dinusia na samym środku”, „Narysuj dym w prawym górnym rogu”, itd. Następnym zadaniem było kolorowanie obrazka wg podanego kodu, gdzie „Jagódki” musiały odpowiednio pozamieniać kolory. Wszystkie aktywności okazały się świetną zabawą pomimo tego, że wcale nie były łatwe.

Proponowane zabawy, w których dzieci chętnie uczestniczyły, inspirowały ich do działań. Przedszkolaki podczas trwania zajęć usystematyzowały lub nabyły nową wiedzę m. in. na temat szkodliwości palenia papierosów.

Jadwiga Krokis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *