Zajęcia logopedyczne

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  również w naszym Przedszkolu udzielana jest dzieciom Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna.

Jedną z form pomocy udzielanej dzieciom są zajęcia logopedyczne.

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. 

Głównymi celami pracy logopedycznej jest:

  • Wykrywanie i usuwanie wad wymowy
  • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń
  • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
  • Doskonalenie mowy już ukształtowanej
  • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej

Zajęcia logopedyczne w naszej placówce prowadzone są z wykorzystaniem ciekawych i atrakcyjnych dla dzieci pomocy logopedycznych, których zastosowanie podnosi jakość prowadzonej terapii.  Nasza placówka może śmiało pochwalić się bogatą bazą pomocy do prowadzenia terapii.

W celu podnoszenia jakości pracy logopedycznej w trakcie zajęć specjalistycznych z dziećmi przygotowywane są również prace plastyczne na Ogólnopolskie Konkursy Logopedyczne.

Wszelkie działania prowadzone w gabinecie logopedycznym w ramach udzielanej w przedszkolu Pomocy psychologiczno – pedagogicznej przynoszą zadowalające efekty w postaci sukcesu w rozwoju mowy dzieci.

Anna Adamska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *