Koncert uczniów Szkoły Muzycznej

W dniu 31.05.2022 roku do naszego przedszkola zawitali przedstawiciele Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni. Wraz z uczniami przybyli nauczyciele pani Małgorzata Zając – nauczycielka gry na  fortepianie oraz pan Grzegorz Orzechowski – nauczyciel gry na gitarze.

Uczniowie uczęszczający do Szkoły Muzycznej zaprezentowali dzieciom z naszego przedszkola instrumenty: fortepian, gitara, akordeon, klarnet, skrzypce. Zagrali na powyższych instrumentach przygotowane utwory. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem wysłuchały koncertu.

Nauczyciele zachęcali naszych wychowanków do zapisywania się do  Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni, na naukę gry na wybranych instrumentach.

Należy zaznaczyć, że wpływ muzyki na funkcjonowanie dziecka jest bardzo duży.

Muzyka (słuchanie i muzykowanie) wpływa pozytywnie na rozwój mózgu. W przetwarzaniu muzyki uczestniczy prawie cała kora mózgowa. W rozpoznawaniu melodii bierze udział prawa półkula, natomiast za rytm odpowiada lewa półkula. Zatem kiedy gramy na jakimś instrumencie, musimy nauczyć się koordynować obie półkule mózgowe, co jest bardzo korzystne w procesie rozwoju.

Istnieje wiele badań dowodzących, iż kształcenie muzyczne pozytywnie wpływa na rozwój języka i przyspiesza gotowość do czytania. Korzystnie wpływa również na wyniki w przedmiotach ścisłych.

Ciekawe jest również wykorzystywanie muzyki w procesie nauczania języka obcego. Okazało się, że piosenki mają dobry wpływ na przyswajanie słownictwa, struktur gramatycznych, rozwój sprawności rozumienia ze słuchu i komunikację w języku obcym.

Dlatego niewątpliwie warto  zapisać dzieci do Szkoły Muzycznej, dając im tym samym możliwość lepszego rozwoju.

 

Anna Adamska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *