DZIEŃ  ZIEMI

Dzień Ziemi jest to największe ekologiczne święto świata, które obchodzone jest corocznie 22 kwietnia. Dodatkowo, Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła te datę jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.
Celem obchodów tego święta jest promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą.
W naszym przedszkolu w bieżącym tygodniu realizowana była tematyka związana z ekologią i ochroną środowiska. Dzieci poznały znaczenie wody w przyrodzie, przyczyny zanieczyszczeń oraz sposoby jej oszczędzania. Dowiedziały się również dlaczego należy dbać o przyrodę i szanować ją. Przedszkolaki poznały znaczenie drzew dla ludzi i środowiska.
W efekcie organizowanych działań praktycznych nasi podopieczni wiedzą jak segregować śmieci i jakie pojemniki przeznaczone są do poszczególnych odpadów.

W czwartek (20.04.2023r.) w godzinach przedpołudniowych wszystkie grupy obejrzały teatrzyk przygotowany  przez dzieci 5 – 6 – letnie „Wędrowniczki,” pod kierunkiem Elżbiety Mazur i Janiny Wrony pt. „Dzień Ziemi – w biurze Matki Natury”. Dzieci poprzez zaprezentowane wiersze, piosenki i tańce podsumowały wiadomości na temat ekologii i przypomniały o konsekwencjach działalności człowieka i sposobów niszczenia kuli ziemskiej.
W tym samym dniu w godzinach popołudniowych mali aktorzy występowali również przed swoimi rodzicami.

Mamy nadzieję, że dzięki podjętym działaniom udało nam się zwiększyć świadomość wpływu jaki wywieramy na przyrodę i efekty niszczenia środowiska naturalnego, do którego niewątpliwie można zaliczyć zanieczyszczenie powietrza, wód oraz globalne ocieplenie. 

Elżbieta Mazur

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *