W grupie „Biedronki” realizowane są zajęcia z zakresu Treningu Uwagi wg Giny Davis- są to zajęcia, które mają na celu głównie przygotowanie dzieci do uczestnictwa w zajęciach w grupie oraz dzielenia wspólnego pola uwagi. Podział zajęć na etapy, zapewnia poczucie bezpieczeństwa uczestnikom Treningu Uwagi poprzez jego przewidywalność. Dodatkowo obniża lęk, ułatwia dziecku włączenie się w aktywność. W trakcie Treningu Uwagi dzieci uczą się również przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w grupie, rozwijają umiejętność naśladownictwa, wypracowują gotowość do współpracy, czyli innymi słowy umiejętności niezbędne do życia w społeczeństwie.

29 listopada Rodzice dzieci z grupy „Biedronki” mieli możliwość obserwacji swoich pociech na zajęciach z Treningu Uwagi, które prowadziła pani Jadwiga Krokis. Zajęcia przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze. Po ich zakończeniu Rodzice udali się na spotkanie z panią Magdaleną Zimoń- psycholog.

Pomimo, że to dopiero trzy miesiące pobytu w przedszkolu, a zajęcia z Treningu Uwagi odbywają się raz w tygodniu, to są już widoczne efekty i jest zainteresowanie ze strony przedszkolaków, którzy chętnie uczestniczą w powyższych zajęciach.

A. Tabisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *