Kodujemy i programujemy z przedszkolakami, podsumowanie działalności kółka „ KODOWANIE NA DYWANIE” w I semestrze

Głównym celem zajęć w pierwszym semestrze było: zainteresowanie dzieci kodowaniem bez użycia komputera, rozwijanie logicznego myślenia i zdolności matematycznych, odczytywanie, rozumienie symboli i znaków, doskonalenie umiejętności rozróżniania kierunków, umiejętności pracy w zespole oraz wspólna zabawa.

Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu w grupach 4- 6 osobowych, po 30 minut, z wydłużeniem czasu do zakończenia rozpoczętego zadania. Brały w nich udział dzieci z najstarszych grup „Muzykanci”, „Motylki” i „Jagódki”, przejawiające zainteresowania matematyczne.

Początkowo na zajęciach dzieci uczyły się rozróżniania kierunków: góra, dół, w prawo, w lewo, przy pomocy planszy, sterując obrazkiem za pomocą komend. Zapoznały się z planszami oraz Genibotem, którego uczyły się programować za pomocą kart, układały obrazki na podstawie wzoru, rozwiązywały układanki graficzne przez odczytywanie współrzędnych i układały karteczki w odpowiednich miejscach. Rozwiązywały układanki logiczne przez łączenie cech (ubrania, przedmioty, figury, itp.).

Do zabaw wykorzystywano różnego rodzaju maty, kolorowe karteczki, kubki, talerzyki, materiały recyklingowe: tekturowe opakowania, plastikowe zakrętki oraz materiał przyrodniczy: kasztany, orzechy, liście.

Powyższe zajęcia były głównie zainspirowane zadaniami z ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „ Uczymy Dzieci Programować”.

Ponadto dzieci uczęszczające na kółko zainteresowań „ Kodowanie na dywanie” wzięły udział w społecznej inicjatywie w ramach której europejskie państwa ścigają się/ stają do przyjacielskiej rywalizacji w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem CodeWeek i zrealizowały 8 z pośród zaproponowanych 11 zadań. Za udział otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

 Dzieci chętnie uczęszczały na zajęcia z zakresu kodowania i programowania w minionym semestrze.

A. Tabisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *