ZAJĘCIA OTWARTE W GRUPACH INTEGRACYJNYCH

ZAJĘCIA OTWARTE W GRUPACH INTEGRACYJNYCH

Jak co roku w naszym przedszkolu w grupach integracyjnych odbyły się „wiosenne” zajęcia otwarte dla rodziców dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Taka forma współpracy przedszkola z rodzicami jest praktykowana w naszym przedszkolu od dawna, ponieważ zależy nam na aktywnym włączaniu się rodziców w życie przedszkola.

Obie strony mogą przyjemnie spędzić ze sobą czas. Rodzice mają możliwość zapoznania się ze sposobami pracy nauczyciela
z ich dziećmi, zaobserwować zachowanie się dziecka na tle grupy, a przede wszystkim śledzić ogólne postępy dziecka na wszystkich płaszczyznach wychowania przedszkolnego. W tym roku starałyśmy się, aby były to zajęcia aktywne ruchowo, i tak w grupach: III „Biedronki” („Ruch to zdrowie” – prowadzący p. Bożena Dąbrowiecka) oraz VII „Jagódki” („Wesołe zabawy” – prowadzący p. Jadwiga Krokis) zajęcia prowadzone były metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, natomiast
w grupie IV „Muzykanci” („Witaj wiosno” – prowadzący p. Małgorzata Żółkiewicz) podczas zajęć wykorzystano elementy metody Porannego Kręgu Jacka Kielina, gdzie dzieci doskonaliły wszystkie zmysły oraz aktywnie występowały w teatrzyku. Rodzice obserwowali swoje dzieci w czasie zabaw i zajęć w grupie rówieśniczej, zapoznali się z osiągnięciami swoich pociech.

Bezpośrednio po zajęciach w poszczególnych grupach, odbyło się spotkanie z zaproszonym Gościem, którym była Pani Ewelina Gurgacz – neurologopeda na co dzień pracujący w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie.
W spotkaniu tym, oprócz rodziców dzieci z grup integracyjnych udział wzięli rodzice wszystkich dzieci objętych w naszej placówce Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju dziecka, uczęszczających do pozostałych grup naszej placówki lub do innych placówek. Pani Ewelina Gurgacz wygłosiła pogadankę na temat: „Przyjemne z pożytecznym, czyli jak rozwijać zaburzony rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym”. Prelegentka podczas swojego wystąpienia udzieliła wielu praktycznych wskazówek i zaprezentowała mnóstwo ćwiczeń z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych. Dla wielu rodziców były
to na pewno cenne rady do pracy z ich pociechami.

Bardzo dziękujemy Pani Ewelinie Gurgacz za przybycie do naszej placówki i poświęcony nam czas, a wszystkim rodzicom
za udział w zajęciach oraz spotkaniu.

Jadwiga Krokis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *