Kółko plastyczne „Wesoły Plastuś”

Aby dziecko mogło rozwinąć swoją osobowość należy stworzyć środowisko dające mu możliwość wyboru środków kształcących twórcze siły.”
                                                                                                                                               / C. Freinet /

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych wychowanków od kilku lat w naszym przedszkolu działa kółko plastyczne pt:„Wesoły Plastuś”. Został opracowany własny program autorski z zakresu edukacji plastycznej, który realizowany jest podczas dodatkowych zajęć 2 razy w miesiącu, a przeznaczony jest dla dzieci uzdolnionych manualnie. Opiekunami kółka są nauczycielki Anna Pietryka i Eliza Boroń. Inicjatywą założenia kółka było poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola oraz wyjście naprzeciw dzieci uzdolnionych plastycznie oraz tych, które przejawiają zainteresowania twórczością plastyczną.

Udział w zajęciach z kółka plastycznego to szereg korzyści dla dzieci
a mianowicie:

  • rozwijanie zaciekawień, zainteresowań plastycznych u dzieci zdolnych;

  • rozwijanie wrażliwości na sztukę i otaczającą przyrodę;

  • tworzenie dzieciom warunków do samodzielnego odkrywania, poszukiwania, manipulowania;

  • odkrywanie przyjemności z eksperymentowania tworzywem;

  • chęć uczenia się poprzez wykorzystanie różnorodnych technik, metod
    i form pracy

  • poznawanie różnorodnych technik plastycznych

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy każde dziecko: jego emocje, rozwój intelektualny i zainteresowania. 

Zajęcia plastyczne realizowane w naszym przedszkolu przynoszą wiele radości naszym przedszkolakom, a także nam wychowawcom dają poczucie spełnienia zawodowego.

Wykonane na kółku pracę można podziwiać na zorganizowanej wystawce prac w holu przedszkola.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                 Opracowała

Anna Pietryka

Eliza Boroń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *