GMINNE ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIE W GR. VII „JAGÓDKI”

GMINNE ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIE W GR. VII „JAGÓDKI”

Dnia 16 maja 2019r. w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia koleżeńskie, dla nauczycieli z przedszkoli gminy Brzozów, prowadzone przez panią Jadwigę Krokis. Brały w nich udział dzieci 6 – 7 letnie z grupy integracyjnej VII „Jagódki”. Zajęcia były prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która w naszej placówce, zwłaszcza w grupach integracyjnych, jest wykorzystywana podczas bieżącej pracy dziećmi.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne urzeka prostotą i naturalnością. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że jest to system zabaw – relacji z najbliższym otoczeniem, drugą osobą.
Prowadzone przez panią Jadwigę cotygodniowe ćwiczenia dają dzieciom możliwość poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poznania przestrzeni, w której się znajdują, a także dzielenia się nią z druga osobą. Pani Jadwiga i towarzysząca jej pani Anna Rzepka – nauczyciel wspomagający, stosowały podczas zajęć bardzo ważne zasady:
– nawiązywały kontakt z każdym dzieckiem,
– prowadząca dobierała ćwiczenia, by dla dzieci były przyjemne i dawały możliwość przezywania radości z aktywności ruchowej, satysfakcji z pokonywania własnych trudności
i lęków,

– chwalono dzieci nie tylko za efekt, co za ich starania i wysiłek, a także za każde nowe osiągnięcia,
– panie wykazywały się poczuciem humoru,
– unikano stwarzania sytuacji rywalizacyjnych,

– stosowano naprzemienne ćwiczenia dynamiczne i relaksacyjne.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w zajęciach koleżeńskich pozwoliło uzyskać nowe doświadczenia: możliwość zobaczenia zajęć prowadzonych ciekawą metodą oraz zdobycie wiedzy praktycznej na temat metody, którą pani Jadwiga Krokis wykorzystuje w swojej codziennej pracy z dziećmi już 10 rok. Ponadto prowadząca zwróciła uwagę na: realizację założonych celów, wykorzystanie czasu, indywidualizację pracy z uwzględnieniem dzieci słabszych i zdolniejszych oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostosowanie tempa zajęć do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i zaangażowanie przedszkolaków, które czerpią radość z proponowanych zabaw.

Jadwiga Krokis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *