Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzozowie

Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzozowie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 lutego 2020 roku (tj. poniedziałek) rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

Wszystkich, którzy chcieliby zapisać swoje dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Brzozowie, prosimy o składanie wniosków do sekretariatu przedszkola do dnia 28.02.2020r. 

UWAGA!

Jeżeli rodzice pracują, prosimy o dołączenie do wniosku zaświadczenia z miejsca pracy wydanego przez pracodawcę lub zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeśli prowadzona jest własna działalność).


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W BRZOZOWIE

 

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata

oswiadczenieo-wysokości-dochodu1

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub klas I-III szkoły podstawowej w obwodzie, której ma siedzibę przedszkole

oświadczenie-o-uczęszczniu-rodzeństwa-do-przedszkola-lub-szkoły2

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub klas IV-VIII szkoły podstawowej w obwodzie, której ma siedzibę przedszkole

oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do klas IV-VIII

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola

Oświadczenie-wielodzietność

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

oświadczenie-o-samotnym-wychowywaniu

 

Serdecznie zapraszamy ! 🙂 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *