Rozpoznanie potrzeb rodziców o posłaniu dziecka do przedszkola po 5 maja 2020r.

Szanowni Państwo,

Od 6 maja br. przedszkola oraz oddziały zerowe w szkołach podstawowych mogą być otwarte. Decyzja o ewentualnym otwarciu naszego przedszkola prawdopodobnie zostanie podjęta we wtorek. W związku z tym prosimy o przekazanie nam informacji: kto z Państwa planuje posłać swoje dzieci do przedszkola, w jakich godzinach i od kiedy.

Informuję, że w okresie przejściowym, tj. do całkowitego otwarcia placówek oświatowych, z przedszkoli w pierwszej kolejności, mogą korzystać te dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości sprawowania nad nimi opieki. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do przedszkola będą mogły być przyprowadzane dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Nie mogą to być dzieci, których domownik, bądź domownicy odbywają kwarantannę.

Podczas pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywało w grupie do 12 osób, w jednej sali. Będzie mogło się bawić tylko tymi zabawkami, które można dezynfekować. Nie może przynosić swoich zabawek z domu. Będą wydawane posiłki. Przedszkole będzie wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk umieszczony przy wejściu do budynku, zarówno dziecku jak i rodzicowi będzie mierzona temperatura (dzieci mogą chorować bezobjawowo). Stoliki i krzesełka, klamki, kontakty, ubikacje będą dezynfekowane co najmniej dwa razy dziennie.

W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Jeżeli państwo chcielibyście, aby dziecko korzystało ze środków ochrony osobistej – prosimy o zgłoszenie. Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w maseczki podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola. Jeśli dziecko ukończyło 4 rok życia, również powinno być wyposażone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 

Informuję, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony do 24 maja.

Przedszkole w miarę możliwości zabezpieczy Państwa dzieci przed koronawirusem. Musimy jednak poinformować Państwa, że nieuniknione jest, aby podczas kilkugodzinnego pobytu w przedszkolu dzieci nie zbliżały się do siebie, nie dotykały tych samych przedmiotów.

Informację prosimy przesłać na adres e-mailowy przedszkolenr2brzozow@gmail.com lub przekazać telefonicznie w poniedziałek (4.05.2020r.) pod numerem telefonu: 13 43 419 17

Prosimy o rozważenie za i przeciw i poinformowanie nas o swojej decyzji do poniedziałku (4.05.2020r.) do godziny 13.00.

Dyrektor
Jolanta Szarek

Wzór zgłoszenia dziecka na zajęcia w przedszkolu:

Zamierzam/y posyłać nasze dziecko/dzieci do przedszkola:

Imię i nazwisko dziecka: ……………………… rok urodzenia ………………….

Imię i nazwisko dziecka: ……………………… rok urodzenia ………………….

Imię i nazwisko dziecka: ……………………… rok urodzenia ………………….

od dnia …………….

Dziecko/dzieci będą przebywać od godz. …………… do godz. ……….. w dniach od poniedziałku do piątku. Uwagi ………………………………………………………..

Dziecko/dzieci będą korzystać z następujących posiłków : śniadań tak/nie, obiadów tak/nie, podwieczorków tak/nie.

Imię i nazwisko rodzica ……………………………..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *