Informacja dla Rodziców – zgłaszanie potrzeby objęcia dziecka opieką
Szanowni Państwo,
W trosce o bezpieczeństwo dzieci, pracowników i nas wszystkich, zostały opracowane procedury obowiązujące w naszym przedszkolu, w trakcie podwyższonego reżimu sanitarnego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi oraz o wypełnienie i przyniesienie  Deklaracji uczęszczania dziecka do instytucji w okresie pandemii COVID-19. Informujemy, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe, w przeciwnym razie dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. 
PAMIĘTAJMY O KILKU WAŻNYCH ZASADACH:
–  Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od 6.30-16.30. Prosimy dzwonić dzwonkiem. Jeśli w szatni znajduje się 3 rodziców z dziećmi, pani pomoc poprosi o zaczekanie przed wejściem do przedszkola (wchodzi tylko jedna osoba z dzieckiem).

– Przy wejściu (po lewej stronie) znajduje się łokciowy dozownik z płynem dezynfekującym, dlatego prosimy o zdezynfekowanie rąk.

– Pracownik przedszkola, każdej osobie dorosłej i dziecku wchodzącym do przedszkola mierzy temperaturę, bezdotykowym termometrem (jeśli termometr wskazuje stan podgorączkowy (37,1˚C – 39,9˚C) lub gorączkę dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.– Pamiętajcie drodzy Rodzice o obowiązku noszenia na terenie przedszkola maseczek i rękawiczek.

– Osoby, które mają dostarczyć podpisane dokumenty zostawiają je w pudełku przy wejściu do przedszkola.– Przypominamy, że dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek, dlatego prosimy o sprawdzenie i przypilnowanie przed każdym wejściem do przedszkola.

– Brama wjazdowa do przedszkola w godzinach 9.00 – 13.00 jest zamknięta.

– Jeśli chcą Państwo przynieść dzieciom zapasowe ubranie na przebranie (szczególnie młodsze dzieci) prosimy przynieść w zawiązanym woreczku i zawiesić w szatni na wieszaczku dziecka, gdzie przejdzie kwarantannę.
– Wszystkie szczegółowe procedury są dostępne na tablicy ogłoszeń w budynku.
Ze względów organizacyjnych (ustalane są stałe grupy dzieci, maksymalnie 12 osobowe), prosimy o zgłaszanie potrzeby objęcia dziecka opieką telefonicznie pod numerem 13 43 419 17  z do każdego czwartku godz. do 13.00 oraz  wypełnienie deklaracji.
Dyrekcja Przedszkola

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *