X Tydzień Wychowania

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż”
Janusz Korczak

Obchodzony co roku Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. W dniach 13-19 września obchodzono jego 10 edycję.

Inicjatywa ta to wyraz troski o dobro dzieci i młodzieży; to forma zwrócenia uwagi na zawsze aktualną potrzebę oddziaływań profilaktyczno – wychowawczych.

W związku z trwającym X Tygodniem Wychowania każda z grup realizowała treści
z Programu Profilaktyczno – Wychowawczego.

W przyjaznej atmosferze prowadzone były zabawy i różne zajęcia mające na celu zintegrowanie dzieci,
współdziałanie, wyrobienie poczucia współodpowiedzialności, próby oceniania zachowań swoich i innych dzieci. We wszystkich grupach dzieci wspólnie z nauczycielkami opracowały kontrakty grup, w których zostały zapisane zasady właściwego postępowania. Zachęcano dzieci do dostrzegania i respektowania potrzeb innych, zgodnej zabawy z rówieśnikami, dzielenia się zabawkami, a w sytuacji konfliktowej do pokojowego jej rozwiązywania.

Poprzez naukę wierszy i piosenek, scenki rodzajowe, pogadanki i właściwy przykład dzieci uczyły się
zwrotów grzecznościowych – proszę, przepraszam, dziękuję, kulturalnego zwracania się do kolegów, koleżanek jak również nauczycieli i innych dorosłych. Zachęcano do stosowania przez dzieci form grzecznościowych podczas witania się i żegnania, przy przychodzeniu i wychodzeniu z przedszkola. Poprzez pogadanki i rozmowy wdrażano do właściwego zachowania wobec osób starszych, do szacunku dla innych ludzi jak również zwierząt i roślin. Wykorzystując opowiadania i wiersze zapoznano dzieci zasadami ,,savoir-vivru”, między innymi czekania na swoją kolej, nie przerywania innym, czy też kulturalnego spożywania posiłków. Dzieci uczyły się rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych. Stosując „Burzę mózgów” przedszkolaki określały, kto to jest przyjaciel i jakie posiada cechy. Podejmowały działania zmierzające do naprawy wyrządzonej krzywdy poprzez wymyślanie zabaw z elementem dramy.

Nasi milusińscy chętnie uczestniczyli w proponowanych zajęciach, zabawach oraz aktywnościach plastycznych.
Zachęcamy do fotorelacji w galerii.

Eliza Boroń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *