Piosenki do rysowania – Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Założeniem Metody Dobrego Startu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo – kinestetycznych
(czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno – motorycznej. Funkcje te leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni. 

W grupie II „Biedronki” od początku roku prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem powyższej metody.
Zajęcia te przebiegają według ustalonego porządku:

  • ćwiczenia rozwijające świadomość osoby – przywitanie się piosenką, np. „Wszyscy są…”
  • ćwiczenia usprawniające orientację w schemacie ciała – dzieci rozpoznają i nazywają części ciała,
  • ćwiczenia kształtujące orientację w przestrzeni – dzieci uczą się rozróżniać kierunki oraz stosować pojęcia określające relacje przestrzenne,
  • poznanie piosenek, które towarzyszą podczas dalszej części zajęcia.

Dzieci z naszej grupy podczas realizacji tematyki związanej z jesienią w parku i lesie  poznały  piosenkę  pt.: „ Jeżyk” oraz obecnie przy temacie „Pada deszcz” piosenkę pt. „Zła pogoda”.

Śpiewając piosenkę  o złej pogodzie  dzieci rytmicznie tupały a następnie  uderzały dłonią w woreczki
z ryżem. Poznały wzór – ukośne kreseczki przypominające padający deszcz, po których rysowały palcem
z góry na dół i jednocześnie śpiewały piosenkę. Końcową częścią zajęcia było wykonanie zadania na karcie pracy – rysowanie wzoru kredką świecową.

Małgorzata Żółkiewicz
Antonina Haduch

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *