Kodowanie na dywanie w grupie „Biedronki”

Kodowanie na dywanie w grupie „Biedronki”

Matematyka w grupie dzieci 3,4 – letnich może być ciekawa, łatwa i postrzegana jako zabawa. Najważniejszy jest jednak sposób, w jaki zostanie to zrobione. Metody podające nie sprawdzają się dla dzieci w tym wieku, na tym etapie edukacji najważniejsze jest doświadczanie. Młodsze dzieci uczą się
w toku działania na przedmiotach rzeczywistych, lub ich symbolicznych odpowiednikach. Ważne jest również 
wtopienie aktywności umysłowej dzieci, w ich aktywność fizyczną. W ten sposób rozwija się myślenie, tworzą się pojęcia i dzieci nabywają nowe umiejętności, lub doskonalą i utrwalają, już nabyte.

W bieżącym roku szkolnym jednym z zadań rocznego planu pracy naszego przedszkola jest: rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci i zdolności logicznego myślenia poprzez różnego rodzaju formy zabawy oraz rozwijanie kreatywności i kompetencji cyfrowych dzieci.

W grupie „Biedronki” kształcenie umiejętności matematycznych prowadzimy między innymi w formie – kodowania. W ten sposób dzieci uczą się nowych kompetencji, poznając przy okazji nowe pojęcia i zwroty. Taka forma nauki poprzez zabawę doskonale przygotowuje dzieci do stawiania pierwszych kroków
w programowaniu. Do zajęć wykorzystujemy pomoc dydaktyczną w formie PLANSZY DO KODOWANIA.
Ta forma pozwala nam nauczycielom, w taki sposób konstruować zajęcia, aby stroną aktywną były dzieci, które poprzez manipulowanie przedmiotami nabierają doświadczeń, tak ważnych w procesach poznawczych. W treści wprowadzające podstawy kodowania w bieżącym tygodniu wplecione zostały zajęcia z zakresu poznawania życia dinozaurów. Dzieci miały uzupełnić planszę zgodnie z kodem (kolor) doprowadzając zagubione z opowiadania dinozaury – NUKA i TEREKA do swoich domów.
Dzieci ćwiczyły słuchanie ze zrozumieniem 
i orientację przestrzenną. Dodatkowo ta forma zajęć kształtowała w wychowankach umiejętności społeczne, współpracę w grupie, radość i zadowolenie
z pokonywania trudności.

Małgorzata Żółkiewicz, Antonina Haduch

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *