Żegnamy zimę – witamy wiosnę

Żegnamy zimę – witamy wiosnę

W lutym   w grupie integracyjnej  „Biedronki” odbyły się ostatnie  zimowe zajęcia przeprowadzone Metodą Porannego  Kręgu. Zimą w ramach tych zajęć  demonstrowaliśmy  kolor biały. Zimowym żywiołem była  woda, lód i śnieg.  Przez dotykanie wody w różnych skupieniach i o różnej temperaturze  kształtowaliśmy  doznania termiczne. Smak i węch pobudzaliśmy  miętą, a słuch trójkątem i dzwonkami.

22 marca rozpoczęliśmy wiosenne zajęcia Porannego Kręgu. Demonstrowaliśmy kolor zielony. Smak
i węch pobudzaliśmy zapachem cytrynowym. Dzieci  wysłuchały wiesz   pt „Przebiśnieg”  z jednoczesnym pokazem żywej rośliny z ogródka.  Uczestniczyły w zabawie dydaktycznej pt.  „ Wiosenna skrzynia” – szukając  elementów związanych z wiosną.  Nazywały  je  i odróżniały  od zimowych.  Naśladowały odgłosy  – śpiewu ptaków, brzęczenia owadów, klekoty bociana i  rechot żaby. Poznały wiosenny żywioł – ziemię – sadząc cebulki mieczyków. Muzykowaliśmy na instrumencie – bębnie, grając i jednocześnie wypowiadając nazwy pierwszych wiosennych kwiatów ( przebiśnieg i pierwiosnek ) z podziałem na sylaby. Końcową częścią zajęcia była inscenizacja  muzyczno-ruchowa „Pierwsze trawki” przy muzyce „Cztery pory roku” Vivaldiego-Wiosna, smakowanie cytryny i wygaszenie lampki.

Przez prowadzenie zajęć Metodą Porannego Kręgu podnosimy u dzieci poziom integracji sensorycznej, uczymy nabywać nowych doświadczeń Pomagamy dzieciom  rozwijającym się w sposób nieharmonijny na wielozmysłowe poznanie świata.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęciowej z przebiegu zajęcia.

Antonina Haduch, Małgorzata Żółkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *