Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

W roku szkolnym 2021/22 nasza placówka ponownie przystąpiła  do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, którego autorką jest Pani Aneta Konefał, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

Patronem projektu jest wydawnictwo MAC, miesięcznik „Bliżej Przedszkola” oraz Wydawnictwo Dwukropek.

Głównym  założeniem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci przy współpracy z innymi szkołami, przedszkolami, bibliotekami i innymi instytucjami w całej Polsce i zagranicą.

Cele szczegółowe projektu:
– zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
–  tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
–  wprowadzenie dziecka w świat literatury;
– budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
– przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
–  propagowanie praw dziecka;
–  kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
–  rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
–  rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
–  kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
–  włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
–  promocja placówki oświatowej;
–  rozwijanie współpracy między nauczycielami;
–  kształcenie na odległość.

Poszczególne moduły to:

-Moduł I –„Czytamy razem z Małym Misiem”

-Moduł II – „Kodujemy razem z Małym Misiem”

-Moduł III – „Opowiem Wam o Polsce”

– Moduł VI- „Misiowe recepty na pozytywne myślenie”

-Moduł V- „Misiowy bajarz”

-Moduł VI- „Misiowe zajęcia pod chmurką”.

Olimpia Jagieła-Bodzioch

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *