Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak

Bezpieczny Przedszkolak

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie są podstawą właściwego funkcjonowania każdego człowieka, a wiek przedszkolny jest okresem szczególnej wrażliwości – wówczas kształtują się przyszłe nawyki dziecka. Zdrowie i bezpieczeństwo młodego pokolenia stoi więc zawsze na pierwszym miejscu w edukacji przedszkolnej,
a wynika to m. in. z zadań profilaktyczno – wychowawczych zawartych w  podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Dlatego też niezwykle ważne jest tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o szeroko rozumiane zdrowie i bezpieczeństwo.

W naszej placówce w dniach od 1-go do 4-go lutego w poszczególnych grupach wiekowych realizowane były treści służące kształtowaniu zachowań prozdrowotnych,

a także postaw odpowiedzialności za zdrowie własne oraz osób z najbliższego środowiska dziecka. Głównym celem tych spotkań było zwiększenie świadomości dzieci na temat dróg rozprzestrzeniania się wirusów oraz sposobów zapobiegania infekcjom.

W obecnym tygodniu natomiast (od 7-go do 11-go lutego) dzieci rozmawiają
o bezpiecznym zachowaniu na ulicy, w środkach transportu, w kontaktach z obcymi, a także o właściwym korzystaniu z telefonu i komputerów oraz o zasadach bezpiecznej zabawy na śniegu (i nie tylko), podczas zbliżających się ferii zimowych. Zajęcia przeprowadzane są w ciekawy i zrozumiały sposób, z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych i technologii informacyjno – komunikacyjnej. Wykorzystywane są filmy edukacyjne, teatrzyki, elementy kodowania, różne teksty literackie oraz związane z nimi zabawy i ćwiczenia.

Jadwiga Krokis

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *