Poranny Krąg – LATO

Dnia 14 go czerwca w grupie integracyjnej „Jagódki” odbyły się zajęcia z wykorzystaniem elementów metody „Porannego Kręgu” wg Jacka Kielina. Metoda ta obejmuje swym zasięgiem...

Read More >>