ZAJĘCIA  OTWARTE  DLA  RODZICÓW

13 czerwca w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców. Głównym celem tego typu zajęć jest: rozwijanie współpracy między rodzicami a przedszkolem, integrowanie środowiska przedszkolnego i rodzinnego, prezentację efektów działań grupy oraz umiejętności dzieci. We wszystkich grupach podczas zajęć podejmowana była tematyka związana
z wakacjami i letnimi podróżami. Dzieci zdobywały wiedzę dotyczącą znaczenia dla zwierząt barwy ochronnej, rozwiązywały zagadki związane z letnim wypoczynkiem, nazywały przedmioty charakterystyczne dla różnych pór roku, oglądały, opisywały oraz porównywały muszle, poznały sposób powstania bursztynu. Przedszkolaki wykazały się umiejętnością tworzenia działań matematycznych oraz zapisywaniem ich za pomocą liczb i znaków, czytania prostych zdań i dopasowywania ich do odpowiednich obrazków. Po zakończonych zajęciach na tablicach grupowych zawisły prace plastyczne przedstawiające piękne motyle i pejzaże wykonane na folii. Przed wejściem do naszego przedszkola można było zobaczyć kamienie z małymi owadami namalowanymi przez dzieci.
Podczas zajęć Rodzice mieli możliwość obserwowania swoich dzieci, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz zasobu wiadomości. Mogli również zobaczyć wartościowe działania, które dzieją się w przedszkolu, zaobserwować relacje rówieśnicze oraz zachowanie dziecka w grupie. Zajęciom we wszystkich grupach towarzyszyła  wyjątkowa, przyjazna i serdeczna atmosfera.
Po zajęciach w grupach odbyło się spotkanie z p. psycholog – Weroniką Drożdżal z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie na temat: „Jak chronić dziecko przed zagrożeniami współczesnego świata?”

Elżbieta Mazur

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *