Zajęcia otwarte w gr. „Muzykanci” – Trening uwagi

W grupie „Muzykanci” już od pierwszych dni skupiamy się na rozwijaniu umiejętności uwagi poprzez różne zabawy, w tym zabawy w oparciu o program „Trening Uwagi” wg Giny Davis. Trening Uwagi to zajęcia, które mają na celu głównie: przygotowanie dzieci do nauki w grupie, dzielenie wspólnego pola uwagi. Podział zajęć na etapy, zapewnia poczucie bezpieczeństwa uczestnikom treningu poprzez jego przewidywalność. Dodatkowo obniża lęk, ułatwia dziecku włączenie się w aktywność. W trakcie „Treningu Uwagi” dzieci uczą się również przestrzegać reguły i zasady obowiązujące w grupie, rozwijają umiejętność naśladownictwa, wypracowują gotowość do współpracy, czyli umiejętności niezbędne do życia
w społeczeństwie.

Dnia 24 października podczas zajęć otwartych, w których uczestniczyli Rodzice naszych podopiecznych, „Muzykanci” omawiając tematykę dotyczącą jesieni utrwalali wiadomości związane z jesiennymi zwyczajami zwierząt oraz ich przygotowaniem do zimy. Poza tym w trakcie różnych zabaw dzieci rozwijały sprawność manualną i spostrzegawczość wzrokową. Wykorzystane podczas zajęć elementy metody „Porannego Kręgu” wg Jacka Kielina przyczyniły się natomiast do rozwijania wrażliwości zmysłowej.

Na samym początku „Pudełko” pełne było różnych „zwierząt”, gdzie nasi podopieczni nazywali je i określali czy można je spotkać w lesie czy też nie. Następnie wysłuchali krótkiej pogadanki nauczycieli
z wykorzystaniem „mega pacynki Loli” na temat przygotowywania się do zimy jeża, wiewiórki oraz niedźwiedzia. Dużo radości sprawiło dzieciom oglądanie aktywności „kolorowe mleko” oraz przejście przez ścieżkę sensoryczną z wykorzystaniem darów jesieni.

Jednym z elementów zajęć była także praca plastyczna – „Jesienny pejzaż”, którą dzieci wykonały
z wykorzystaniem Metody malowania dziesięcioma palcami R. F. Show. Dzieci malując zastąpiły pędzel palcami. Pozwoliło im to na przezwyciężenie strachu przed dotknięciem farby gołą dłonią i ubrudzeniem się. Podkreślić należy, iż metoda ta wzmacnia też wiarę we własne siły i umiejętności dzieci.

Zajęcia przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze, a po ich zakończeniu na ustach wszystkich „Muzykantów” widać było zadowolenie.

Jadwiga Krokis, Anna Pietryka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *