Kodowanie w grupie „Biedronki”

Kodowanie oznacza przetwarzanie (zapisywanie) informacji w postaci kodu, np. umownych znaków.
Daną informację można zakodować, czyli zaszyfrować ją. W przypadku komputerów to właśnie za pomocą odpowiedniej sekwencji zaszyfrowanych wiadomości możemy wydać urządzeniu jakieś polecenie,
by uzyskać określone działanie.

Z dziećmi w wieku przedszkolnym prowadzi się zabawy z kodowaniem. Zabawy te są pełne radości, otwierają umysły, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania. Kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zachęcają je do działań grupowych, dzięki czemu już kilkuletnie dzieci  rozwijają się społecznie.

W grupie „Biedronki” kształcenie umiejętności matematycznych prowadzimy w formie zabaw z   kodowaniem.   Kodowanie rozwija podstawowe funkcje poznawcze takie jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa. Dzieci bawią się w kodowanie poprzez gry i zabawy logiczne. Do zajęć wykorzystujemy  pomoc dydaktyczną w formie MINI PLANSZ DO KODOWANIA.

Ta forma  pozwala nam nauczycielom, w taki sposób konstruować zajęcia, aby stroną aktywną były dzieci, które poprzez manipulowanie pomocami dydaktycznymi nabierają doświadczeń, tak ważnych w procesach poznawczych. W treści wprowadzające podstawy kodowania w ubiegłym tygodniu wplecione zostały zajęcia z zakresu patriotyzmu. Dzieci po wysłuchaniu wiersza Czesława Janczarskiego pt. ”Barwy ojczyste” miały uzupełnić planszę zgodnie z kodem (kolor biały i czerwony) tworząc flagę Polski. Dzieci ćwiczyły słuchanie ze zrozumieniem i orientację przestrzenną. Dodatkowo ta forma zajęć kształtowała
w wychowankach patriotyzm, współpracę w grupie, radość
i zadowolenie z pokonywania trudności.

Małgorzata Żółkiewicz, Agnieszka Tabisz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *