„Woda” zajęcia w grupie Muzykanci

29 listopada w grupie „Muzykanci” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem tych zajęć było poznanie przez rodziców  sposobów pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówce, możliwość obserwacji swojego dziecka w środowisku przedszkolnym
i w relacjach z rówieśnikami oraz nauczycielami.

Tematem zajęć był żywioł WODA. Dzieci poznały cechy charakterystyczne tego żywiołu oraz rolę wody
w życiu człowieka. Rozwiązywały zagadki sensoryczne, słuchowe, dotykowe, wzrokowe poprzez które dowiedziały się, że woda może przybierać różne formy (stany skupienia: gazowy–para , stały – lód, ciekły–woda). Biorąc udział w eksperymencie „To nie przelewki” poznały fizyczną właściwość wody – przyjmuje ona kształt naczynia, w którym się znajduje. Podczas zajęć nie zabrakło także aktywności fizycznej, w której przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły. Zajęcia zakończyła zabawa plastyczno-logopedyczna  – rozdmuchiwanie kropel wody przez słomkę, tworząc w ten sposób „fryzurę zbliżającej się do nas
Pani Zimy”.

Agnieszka Wojdyła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *