Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

22.03.2021r odbył się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z kuratorami oświaty. Celem tej inicjatywy jest popularyzowanie technologii  informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z dziećmi.

W związku z udziałem w wydarzeniu w minionym tygodniu w naszym przedszkolu wykorzystano wiele nowoczesnych urządzeń, takich jak: komputer, tablica multimedialna, dywan interaktywny, platformy
i programy komputerowe, telefon, kamera, aparat.

W zorganizowanym wydarzeniu w naszej placówce wzięły udział dwie grupy:
„Pszczółki’ i „Muzykanci.”

Podczas zajęć zapoznano dzieci ze sposobem wykorzystywania różnych nośników technologii informacyjnej. Dzieci zetknęły się z różnego rodzaju prezentacjami multimedialnymi, platformami
i programami komputerowymi (Genially, Microsoft Word, 
Paint) i aplikacją mobilną (puzzle AR).

Wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne możemy wyzwalać wszechstronną aktywność dzieci, pobudzać ich zainteresowania, wpierać twórczą postawę oraz wspomagać ich rozwój. Stosując różnorodność środków dydaktycznych rozwijamy spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, podzielność uwagi i pamięć, kształtujemy logiczne myślenie, wyobraźnię, rozwijamy cierpliwość, wytrwałość, samodzielność.

Bardzo ważne jest również kształtowanie prawidłowego stosunku do komputera. Ważne jest by dzieci zdawały sobie sprawę, że komputer może służyć także do czegoś innego niż zabawa. Nabywając pozytywne doświadczenia dzieci zaczną postrzegać go jako narzędzie ułatwiające komunikację, wspomagające i uatrakcyjniające pracę oraz naukę, narzędzie ułatwiające życie codzienne.

Mamy nadzieję, że przyswojone wiadomości przyniosą wiele korzyści naszym wychowankom.

Elżbieta Mazur

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *