Zabawy  ruchowe  z  wykorzystaniem  metody  ruchu  rozwijającego W. Sherborne w grupie „Muzykanci”

Jedną z metod, która urzeka prostotą i naturalnością, a która w naszej placówce, zwłaszcza w grupach integracyjnych, jest wykorzystywana podczas bieżącej pracy z dziećmi jest metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda ta jest systemem zabaw – relacji z najbliższym otoczeniem, drugą osobą.
Prowadzone w bieżącym roku szkolnym, w grupie integracyjnej „Muzykanci” systematycznie ćwiczenia dają dzieciom możliwość poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poznania przestrzeni, w której się znajdują, a także dzielenia się nią z druga osobą. Podczas zajęć stosowane są bardzo ważne zasady, wśród nich m. in.:
– nawiązywanie kontaktu z każdym dzieckiem,
– dobór ćwiczeń, by dla dzieci były przyjemne i dawały możliwość przeżywania radości z aktywności ruchowej, satysfakcji z pokonywania własnych trudności i lęków,
– chwalenie dzieci nie tylko za efekt, ale za ich starania i wysiłek, a także za każde nowe osiągnięcie,
– poczucie humoru,
– unikanie stwarzania sytuacji rywalizacyjnych.
Mówiąc najprościej metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało, uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów i uczy empatii. Dzieci uczestniczące w zajęciach w atmosferze radosnej zabawy mają możliwość zaspokojenia potrzeb psychicznych (bezpieczeństwa), wzrostu i rozwoju, w tym potrzeb społecznych i poznawczych.

Jadwiga Krokis

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *