Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Marii Konopnickiej
w Brzozowie realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, zapewniając w ten sposób dodatkową terapię i wsparcie dzieciom z trudnościami rozwojowymi oraz ich rodzinom. Jest to dodatkowa oferta zajęć dla dzieci zagrożonych ryzykiem problemów rozwojowych, która nie zastępuje i nie wyklucza żadnych innych form opieki
i wspomagania rozwoju dziecka.

Wczesnym Wspomaganiem rozwoju obejmujemy zarówno dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, jak i dzieci spoza naszej placówki.

Warunkiem korzystania przez dziecko z zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest wystawiona przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.                                

W przedszkolu działa powołany przez Dyrektora Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, w skład którego wchodzą specjaliści zapewniający dzieciom wieloprofilową terapię: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, rehabilitant i terapeuta specjalizujący się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zajęcia (maksymalnie do 8 godzin w miesiącu) odbywają się w dobrze wyposażonych gabinetach umożliwiających zorganizowanie właściwej terapii. Specjaliści opracowują dla każdego dziecka indywidualny program, który zapewnia pomoc stosowną do rodzaju niepełnosprawności lub problemów rozwojowych.

 

Agnieszka Tabisz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *