Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Marii Konopnickiej
w Brzozowie realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, zapewniając w ten sposób dodatkową terapię i wsparcie dzieciom z trudnościami rozwojowymi oraz ich rodzinom. Jest to dodatkowa oferta zajęć dla dzieci zagrożonych ryzykiem problemów rozwojowych, która nie zastępuje i nie wyklucza żadnych innych form opieki
i wspomagania rozwoju dziecka.

Wczesnym Wspomaganiem rozwoju obejmujemy zarówno dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, jak i dzieci spoza naszej placówki.

Warunkiem korzystania przez dziecko z zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest wystawiona przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.                                

W przedszkolu działa powołany przez Dyrektora Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, w skład którego wchodzą specjaliści zapewniający dzieciom wieloprofilową terapię: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, rehabilitant i terapeuta specjalizujący się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zajęcia (maksymalnie do 8 godzin w miesiącu) odbywają się w dobrze wyposażonych gabinetach umożliwiających zorganizowanie właściwej terapii. Specjaliści opracowują dla każdego dziecka indywidualny program, który zapewnia pomoc stosowną do rodzaju niepełnosprawności lub problemów rozwojowych.

 

Agnieszka Tabisz

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *