Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Oprócz pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzozowie, funkcjonuje szeroko pojęta pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Jedną z dziedzin tejże pomocy jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Jest to pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole przez dziecko. Wymiar zajęć WWRD wynosi maksymalnie 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, w skład której wchodzi: logopeda, terapeuta pedagogiczny, fizjoterapeuta, psycholog i terapeuta specjalizujący się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmujemy zarówno dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, jak i dzieci z poza placówki. Warunkiem do korzystania z zajęć jest Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania wystawiona przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

Katarzyna Kędra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *