Zajęcia z wykorzystaniem metody Doroty Dziamskiej w gr. VI „Muzykanci”

Zajęcia z wykorzystaniem metody Doroty Dziamskiej w gr. VI „Muzykanci”

Dnia 10 maja w grupie VI „Muzykanci” odbyły się zajęcia z wykorzystaniem elementów metody Doroty Dziamskiej „Edukacja przez ruch”. Autorka tej metody podkreśla, że „edukacja przez ruch” to „system form i metod kształcenia, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat. Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruchy różnych części ciała prowadzą do powstania pracy plastycznej”. Nasze wiosenne zajęcia pozwoliły na wykorzystanie radości oraz spontanicznej aktywności dzieci w trakcie zabawy. Przedszkolaki podczas muzyki „Zabawy z linią” rytmicznie malowały kredkami wiosenną trawę, a chodząc w rytm muzyki wokół stolików współpracowały ze sobą. Później nastąpiło samodzielne wycinanie i klejenie wiosennych owadów oraz kwiatów lub innych „wiosennych elementów w trawie”.

Podkreślić należy, iż praca tą metodą umożliwia wspomaganie koncentracji, synchronizację pracy mózgu, rozwijanie kompetencji emocjonalnych, społecznych i poznawczych.

Jadwiga Krokis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *