METODA  RUCHU  ROZWIJAJĄCEGO  WERONIKI  SHERBORNE  W  NASZYM  PRZEDSZKOLU

Jedną z metod, która w naszej placówce, zwłaszcza w grupach integracyjnych, jest wykorzystywana podczas bieżącej pracy z dziećmi jest metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która urzeka prostotą i naturalnością. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że jest to system zabaw  – relacji z najbliższym otoczeniem, drugą osobą. Prowadzone w grupie III „Motylki”, gr. IV „Biedronki”, gr. VI „Muzykanci” oraz gr. VII „Jagódki” systematycznie ćwiczenia dają dzieciom możliwość poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poznania przestrzeni, w której się znajdują, a także dzielenia się nią z druga osobą. Podczas zajęć prowadząca stosuje bardzo ważne zasady, wśród nich m. in.:
– nawiązywanie kontaktu z każdym dzieckiem,      
– dobór ćwiczeń, by dla dzieci były przyjemne i dawały możliwość przeżywania radości z aktywności ruchowej, satysfakcji z pokonywania własnych trudności i lęków,          
– chwalenie dzieci nie tylko za efekt, ale za ich starania i wysiłek, a także za każde nowe osiągnięcie,
– poczucie humoru,    
– unikanie stwarzania sytuacji rywalizacyjnych.

Podsumowując można powiedzieć, że metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest metodą rozwijającą i doskonalącą komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniającą „język ciała i ruchu”. Mówiąc inaczej metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało, uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów i uczy empatii. Dzieci uczestniczące w zajęciach w atmosferze radosnej zabawy mają możliwość zaspokojenia potrzeb psychicznych (bezpieczeństwa), wzrostu i rozwoju, w tym potrzeb społecznych i poznawczych.

Jadwiga Krokis

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *