PRAWA DZIECKA – TEATRZYK Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Dziś trudno w to uwierzyć, ale jeszcze nie tak dawno dzieci miały niewiele własnych praw.

Sytuację tę zmieniła Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Organizację Narodów Zjednoczonych  20 listopada 1989 r. Jest to najważniejszy dokument chroniący prawa dziecka.  Dzięki Konwencji, dzieci na całym świecie zaczęto traktować jako osoby, które mają prawa takie jak dorośli.

Bardzo ważne jest, by każde dziecko znało swoje prawa i wiedziało, jak z nich korzystać. 

W konwencji zapisane są:

 • prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, obywatelstwa,
 • prawo swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania poglądów, w tym w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, domowego,
 • prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo poznania rodziców, jeżeli to możliwe,
 • prawo do wolności od poniżającego traktowania, przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych,
 • prawa społeczne, w tym prawo do odpowiedniego standardu życia, opieki w instytucjach i zakładach, ochrony socjalnej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 • prawo dostępu do informacji i materiałów pochodzących z różnych źródeł,
 • prawa do nauki,

            Szczególną uwagę konwencja poświęca dzieciom niepełnosprawnym, nakładając na państwo obowiązek zapewnienia warunków integracji społecznej, edukacji, rehabilitacji, rekreacji oraz dostępu do opieki zdrowotnej.

            Aby przybliżyć dzieciom ten jakże ważny dla nich temat, nauczycielki naszego Przedszkola przygotowały dla nich małą niespodziankę. Dnia 18 listopada wszystkie przedszkolaki obejrzały teatrzyk „Ważna sprawa – Śnieżki prawa” napisany specjalnie na tę okazję. Nauczycielki naszego Przedszkola wcieliły się w rolę baśniowej Śnieżki, Królowej a nawet Krasnoludków, aby w przyjazny sposób zapoznać dzieci z przysługującymi im prawami. Występ został ciepło przyjęty przez przedszkolaków, a co najważniejsze pomógł im zapamiętać bardzo ważne Prawa Dziecka.

Katarzyna Kołodziejczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *