ZAJĘCIA OTWARTE W GRUPIE III „MOTYLE”

ZAJĘCIA OTWARTE W GRUPIE III „MOTYLE”

W dniu 7 listopada w grupie III „Motyle” odbyło się zebranie z rodzicami.

Nauczycielka Eliza Boroń przeczytała referat „Edukacja matematyczna w przedszkolu” oraz zapoznała rodziców z wynikami obserwacji wstępnej. W dalszej części spotkania nauczycielka Bożena Dąbrowiecka przeprowadziła zajęcia otwarte z zakresu edukacji matematycznej
pt. „Jesienne zabawy”. Dzieci podsumowały i utrwaliły swoje wiadomości na temat jesieni. Nazywały owoce, rozpoznawały je za pomocą dotyku, dobierały w pary, kontynuowały rytmy, wykonywały zabawy ruchowe. Spotkanie zakończyło się wspólnym tańcem rodziców z dziećmi.

Zajęcia miały na celu rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie posługiwania się liczebnikami głównymi, stwarzanie dzieciom sytuacji do osiągania indywidualnych sukcesów, organizowanie warunków do rozwijania pamięci, logicznego myślenia, zdolności kojarzenia
i skupienia uwagi.

Eliza Boroń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *