Rekrutacja do przedszkola

Drodzy Rodzice !

Dzisiaj (tj. 18.03.2020r.) Komisja rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, wyrażającą się m. in. zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach, rozważyliśmy różne aspekty organizacyjne dotyczące rekrutacji do publicznych placówek wychowania przedszkolnego.  W naszym przedszkolu odbywa się ona zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący.

Jednak w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 została podjęta decyzja o telefonicznym informowaniu Rodziców. Dzisiaj komisja rekrutacyjna informuje telefonicznie Rodziców wszystkich kandydatów czy dziecko znajduje się na liście kandydatów zakwalifikowanych czy kandydatów niezakwalifikowanych.

Dalej w ustalonym terminie (od 19.03.2020r. do 23.03.2020r.) prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie skanu lub fotografii. Jeżeli rodzic kandydata nie złoży oświadczenia woli, będzie to równoznaczne z nieuwzględnieniem kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Wola zapisu dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzozowie

Skan lub zdjęcie uzupełnionej woli prosimy przesłać (od 19.03.2020r. do dnia 23.03.2020r.) na adres mailowy naszej placówki:
przedszkolenr2brzozow@gmail.com

 

Dyrekcja Przedszkola

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *