„Poranny krąg” w grupie VI „Muzykanci”

„Poranny krąg” w grupie VI „Muzykanci”

Nasze Przedszkole tworzy warunki organizacyjne i stosuje w pracy z dziećmi metody dostosowane
do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych swoich podopiecznych. Podkreślić także należy, iż nasze przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dbamy
o indywidualizację, poczucie bezpieczeństwa dzieci oraz otwartą komunikację. Jednym z ciekawszych sposobów pracy w grupach integracyjnych, jest metoda „Porannego Kręgu” wg Jacka Kielina. Podstawą tworzenia „Porannego Kręgu” jest świat przyrody, zmieniające się pory roku i zjawiska zachodzące
w przyrodzie.

Celem tych zajęć nie jest tylko dostarczanie określonej liczby bodźców o pewnej jakości, raczej stosowanie różnorodnych bodźców jest tylko środkiem do celu, jakim jest spotkanie terapeuty i dziecka oraz dzieci
ze sobą nawzajem. Spotkanie, którego istotą jest budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. 

Celem tych zajęć jest więc komunikacja, integracja grupy i budowanie relacji interpersonalnych. 

Każdej porze roku w tej metodzie został przyporządkowany inny kolor, zapach, żywioł, instrument i smak. 

Barwą specyficzną dla zimy jest kolor biały. Biel nie jest barwą, lecz odbiciem światła. Może działać nużąco i kojarzyć się z pustką. Biel promieniuje, uspokaja i rozjaśnia. Emanuje spokojem i nudą. Do zimy należy też błękit. Jest kolorem ciszy i spokoju. Zapewnia koncentrację, zadowolenie i równowagę. Kolejnym istotnym elementem zajęć jest stymulacja dotykowa oraz rozbudzanie wrażliwości zapachowej z użyciem swoistego dla danej pory roku olejku zapachowego. Zapachem zimy jest mięta działająca uspokajająco, wzmacniająco i rozluźniająco. Mięta oczyszcza drogi oddechowe. Żywiołem kojarzonym z zimą jest woda. Możemy słuchać jej plusku, oglądać ją, poczuć jej krople i doświadczyć zimna lodu. Zimą posługujemy się dzwonkami i trianglem (trójkątem). Smakołykiem typowym dla zimy jest herbata miętowa lub czekoladki
o smaku miętowym.  

Dnia 7 grudnia dzieci z grupy integracyjnej „Muzykanci” uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem metody „Porannego Kręgu”. Podczas zajęć prowadzonych tą innowacyjną metodą doświadczały wielozmysłowo wrażeń związanych z zimą.

Poprzez różne zabawy dzieci zachęcane były do samodzielnego działania. Na samym początku nastąpiło zapalenie lampki zapachowej i powitanie każdego dziecka z osobna poprzez masowanie rączki olejkiem miętowym. Następnie prowadząca przeczytała przedszkolakom opowiadanie ilustrowane obrazkami, które wprowadziło ich w tematykę zimy. W kolejnej części miała miejsce zabawa dydaktyczna, podczas której dzieci wyszukiwały określeń związanych z lodem, po bezpośrednim kontakcie z nim. Następnie cykl zabaw zręcznościowych i ruchowych z wykorzystaniem różnych rekwizytów, po których dzieci smakowały miętowe czekoladki.

Podkreślić należy, iż zajęcia według „Porannego Kręgu” są bardzo lubiane przez wszystkich naszych podopiecznych, wywołują u dzieci radość, śmiech, dostarczają przyjemności i zadowolenia oraz dają możliwość własnej sprawczości. Zajęcia odbywają się w atmosferze życzliwości, akceptacji w specjalnie dobranym klimacie i nastroju. Istotne znaczenie ma także rytualizacja czynności, która pozwala dzieciom na ich przewidywanie i budowanie poczucie bezpieczeństwa oraz silnej przynależności do grupy. 

Jadwiga Krokis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *