UDZIAŁ NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LOGOPEDYCZNO  – PLASTYCZNYM

20 kwietnia 2020 r. w Przedszkolu nr 19 im. Jana Brzechwy
w Ostrowcu Świętokrzyskim rozstrzygnięto

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGOPEDYCZNO – PLASTYCZNY:

Czy naprawdę trudne głoski – s,z,c,dz?”

Głównym kryterium oceny prac była:

  • Samodzielność,

  • Pomysłowość wykonania pracy przez uczestnika.

Z naszego Przedszkola na konkurs zostały wysłane 2 prace wykonane przez dzieci z grupy Wędrowniczki, które na co dzień uczęszczają na zajęcia z terapii logopedycznej.

Karol Adamski, lat 6, praca plastyczna do wiersza: „Stonoga”

Nikola Pokrywka, lat 6, praca plastyczna do wiersza: „Samochwała”

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość że obydwie prace zostały wysoko ocenione w konkursie.

Karol Adamski został laureatem konkursu, zajmując 3 miejsce

Nikola Pokrywka uzyskała pierwsze wyróżnienie.

Prace wykonane zostały pod okiem logopedy: Anny Adamskiej.

Celem terapii logopedycznej prowadzonej w naszym przedszkolu jest usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Pamiętajmy, że logopeda czuwa nie tylko nad piękną artykulacją dzieci. Skupia się na wszystkich czynnikach, które mogą zaburzać rozwój komunikowania się, tj. na rozumieniu, słuchu, sposobie oddychania, budowie anatomicznej aparatu mowy, stanie uzębienia, pamięci, czy rozwoju motorycznym. Bierze pod uwagę całościowy rozwój dziecka i w razie konieczności sugeruje rodzicom konsultacje z innym specjalistą np. ortodontą, laryngologiem, fizjoterapeutą, czy psychologiem dziecięcym.

Terapia logopedyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzona jest w formie zabawy urozmaiconej różnymi forami między innymi pracami plastycznym.

Dzieci uczęszczające na logopedię często biorą udział
w ogólnopolskich konkursach uzyskując wysokie wyniki.

Zwycięzcom GRATULUJEMY SUKCESU PLASTYCZNEGO I LOGOPEDYCZNEGO !!! 

Anna Adamska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *