Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ” Piękna Nasza Polska Cała”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ” Piękna Nasza Polska Cała”

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole zostało zgłoszone do udziału w Międzynarodowym Projekcie  Edukacyjnym ” Piękna Nasza Polska Cała”

Patronat Honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty, Fundacja Niepodległa,
Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Robert Halik – Bliżej Przedszkola Telewizja Aleksandrowski Kurier.

Projekt jest przeznaczony dla placówek oświatowych, opiekuńczych, kulturalnych i wychowawczych,
w tym właśnie przedszkoli.

Głównym  założeniem  i celem projektu jest:

 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny
  i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie
  do niesienia pomocy
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka

Nasze przedszkole już po raz drugi bierze udział w przedstawionym projekcie. Jego wielką zaletą jest to, że w sposób łatwy i przyjemny dla dzieci przekazywane są im trudne ale jakże ważne treści patriotyczne.

Anna Adamska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *