Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

„Piękna Nasza Polska cała” – podsumowanie projektu

 

We wrześniu 2021roku nasza placówka Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Brzozowie rozpoczęła realizację zadań  w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Piękna nasza Polska cała”.

Treści wychowania patriotycznego powinny być realizowane  już na szczeblu edukacji przedszkolnej. Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej.  Dzieci w przedszkolu powinny poznać znaczenie słowa patriotyzm rozumianego jako przywiązanie do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej.

Edukacja patriotyczna na poziomie przedszkolnym nie musi być zadaniem trudnym. Najważniejszym jej elementem jest sama postawa nauczyciela. Jego zaangażowanie i wieź emocjonalna ze środowiskiem. Ważne jest, aby nauczyciel swoją postawą, przykładem        i odpowiednim sposobem potrafił przekazać dzieciom istotę wartości rodzinnych, piękno krajobrazu, wagę tradycji i dziedzictwa kulturowego. Ważnym elementem realizacji treści  z wychowania patriotycznego są relacje w domu rodzinnym dziecka.

Zadania zrealizowane w naszej placówce:

1) Zapoznanie się, nauka i zaśpiewanie

2) „Piękna Nasza Polska Cała” – zorganizowanie kącika o tematyce folkowej, regionalnej lub patriotycznej w placówce

3) Apel z okazji 11 listopada

4) „Zielona Niepodległa” – zasadzenie drzewa

5) Piosenka projektowa „Piękna Nasza Polska Cała” – zapoznanie się, osłuchanie, wykonanie

6) „Folk-projekt” – zaprojektowanie i wykonanie ekotorby patriotycznej

7) „Być dobrym jak chleb” – zapoznanie się z etapami przygotowania chleba, upieczenie chleba jako symbolu polskiej gościnności i życzliwości

8) „Tu mieszkam” – zaprojektowanie i wykonanie pocztówki ze swojej miejscowości

9) „Herb i flaga naszego miasta” – praca plastyczna  grupowa

10) „A ja kocham moje miasto” – wykonanie największej laurki dla Miasta

11) „Kapsuła czasu” – napisanie listu do przyszłych pokoleń, wykonanie kapsuły czasu

12) „Biało-czerwone kodowanie” – zainicjowanie propozycji gier i zabaw, bazowanych na kodowaniu

13) „Tańce narodowe” – zapoznanie się z historią tańców polskich,nauka i zaprezentowanie jednego z nich

14) „Bal u Królowej Jadwigi” – zorganizowanie balu w strojach z dawnych lat oraz z wykorzystaniem tańców narodowych

15) „Szła kolęda w noc grudniową” – zorganizowanie wspólnego kolędowania, przypomnienie dawnych pastorałek i tradycji bożonarodzeniowych

16) „Według przepisu Babci” – wykonanie z dziećmi regionalnej potrawy, degustacja

17) „Co babcia i dziadek śpiewali, jak byli mali” – zorganizowanieuroczystości na ludową nutę (Dzień Babci i Dziadka w gwarze i na ludowo)

18) Kącik Książki Patriotycznej – zorganizowanie w placówce kącika z książkami o naszym kraju – z możliwością wypożyczenia do domu

19) „W starym kinie” – projekcje dawnych dobranocek

20) „Czerwone korale” – warsztaty biżuterii regionalno-folkowej – zorganizowanie wystawy własnoręcznych wyrobów

21) „Jesteśmy Polką i Polakiem” – wykonanie fotobudki z regionalnym krajobrazem lub strojem ludowym

22) „Na majowej łące” – założenie zielnika polskiej roślinności

Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej jest  i będzie priorytetem w wychowaniu przedszkolnym. Mam nadzieję, że przekazane przez nauczycieli treści o naszej Ojczyźnie zostaną w pamięci dzieci na długie lata. Jako wychowawca wierzę, że naszą patriotyczną postawą rozbudzimy w przedszkolakach zainteresowanie historią, tradycją, krajobrazem naszej Ojczyzny.

Zrealizowane zadania niewątpliwie przyczyniły się do promocji placówki w środowisku lokalnym jako miejsca gdzie kultywuje się historię i tradycje narodowe. Ponadto bardzo ważne było zgodne, owocne współdziałanie grona pedagogicznego  w realizacji poszczególnych zadań. Patriotyczna postawa pracowników przedszkola rozbudziła  w przedszkolakach zainteresowanie historią, tradycją, krajobrazem naszej Ojczyzny.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *