Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Godnie żyć to cieszyć się wszystkim co nas otacza, rozumieć bodźce, które pochodzą z zewnątrz otoczenia, funkcjonować w społeczeństwie na równych prawach. Niepełnosprawni żyją wśród nas. Często różnią się wyglądem, sposobem zachowania, wymową. Godność, to otwieranie drzwi osobom niepełnosprawnym, to tolerancja, to poszanowanie każdego, takim jaki jest. Dostrzeganie w nim trudu życia, troska o godność o którą sam nie da rady walczyć.

Dnia 5 maja 2022 r. społeczność naszego przedszkola włączyła się w obchody Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym dniu nauczyciele w poszczególnych grupach w jasny i przystępny sposób wyjaśnili dzieciom bardzo trudne dla nich słowa „godność, tolerancja”. Zwrócili uwagę nie na odmienność, tylko na to co my wszyscy ludzie mamy wspólnego – marzenia, pragnienia być szczęśliwi, rozwijać się, chcemy aby nas doceniano i szanowano, a także bardzo chcemy być samodzielni, i co najważniejsze wszyscy mamy równe prawa.

W drugiej części zajęć w ramach solidarności z osobami niepełnosprawnymi dzieci wykonały prace plastyczne w których przeważał kolor pomarańczowy, który przypisany jest temu świętu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *