Informacja o Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Brzozowie

Informacja o Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Brzozowie

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Brzozowie działa na terenie Brzozowa od dnia 01.07.2021r., pod adresem: ul. Kazimierzowska 4,
36- 200 Brzozów

Rejestracja tel.: 669 881 876

Celem działania Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla dzieci i młodzieży w BRZOZOWIE jest udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz środowiskowej dzieciom i młodzieży, które borykają się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi oraz ich rodzinom.

Pacjentami Ośrodka mogą być dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym
i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także rodziny lub opiekunowie prawni.

Pacjenci mogą być zgłaszani przez rodziców/opiekunów prawnych i NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE.

Zakres świadczeń udzielanych przez Ośrodek to:

  •     porada psychologiczna diagnostyczna,
  •     porada psychologiczna,
  •     sesja psychoterapii indywidualnej,
  •     sesja psychoterapii rodzinnej,
  •     sesja psychoterapii grupowej,
  •     sesja wsparcia psychospołecznego,
  •     wizyta, porada domowa lub środowiskowa miejscowa lub zamiejscowa,
  •     koordynowanie udzielanych świadczeń z zespołem podstawowej opieki  zdrowotnej, kadrą psychologiczno-pedagogiczną w szkołach, w szczególności z nauczycielami, specjalistami psychologami i pedagogami w placówkach oświatowych.

Ośrodek zapewnia każdemu pacjentowi współpracę z indywidualnym terapeutą, który jest odpowiedzialny za przebieg jego leczenia. Terapeuta wspólnie z pacjentem, rodzicami/opiekunami prawnymi, ustala plan
i cele terapii indywidualnej/grupowej/rodzinnej oraz plan oddziaływań środowiskowych.

Ośrodek pracuje codziennie od poniedziałku do piątku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *